SYSTEM CLEANING

THERMINOL FF FLUSHING FLUID

The flushing fluid is a key component of a low cost alternative to chemically cleaning a heat transfer system containing severely degraded or contaminated heat transfer fluid. Deposits from oxidized, thermally degraded or contaminated fluid can foul interior surfaces, making it necessary to clean prior to charging with new fluid.

Using Therminol FF to flush fouled systems is faster than chemical cleaning and requires less downtime. This is because you simply drain the old fluid, add Therminol FF, circulate the heated fluid and drain and refill with your new heat transfer fluid.

For a complete step by step guide for restoring the performance back to your heat transfer system.

 

Systemrengöringdownload information is swedish

 

Therminol FF Rengöringsvätska

Denna rengöringsvätska är en nyckelkomponent i ett lågkostnads alternativ till den kemiska rengöring av ett hetolje
system som innehåller degraderad eller förorenad olja. Rester från oxiderad, termiskt degraderad eller förorenad olja
kan förorena invändiga ytor (rör mm.) med koksavlagringar, vilket gör det nödvändigt att rengöra systemet innan det
fylls med ny olja.


Användning av Therminol FF för att spola förorenade system är snabbare än kemisk rengöring och kräver mindre
stilleståndstid. Detta beror på att du helt enkelt tömmer ut den gamla oljan, tillsätt Therminol FF, cirkulera den
uppvärmda vätskan och tömma och fylla med din nya värmeöverförings / hetolja.


För en komplett steg för steg guide att återställa prestandan i Ert värmeöverförings system finns en utförlig tekniks
guide tillgängligt på begäran.

 

More details can be found in the technical guide, which is available on request.  Please click here to contact us